ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều kiện và điều khoản dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của HƯNG THÀNH AUTO:

  1. Chấp Nhận Sử Dụng: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản được quy định ở đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.
  2. Quyền Sở Hữu: Tất cả các nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào hình ảnh, văn bản, đồ họa, biểu đồ và mã nguồn, đều là tài sản của HƯNG THÀNH AUTO hoặc các bên thứ ba được cấp phép. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng lại các nội dung này mà không có sự cho phép từ chúng tôi là không được phép.
  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó chỉ cho mục đích đã được thông báo và được bạn đồng ý. Xin vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
  4. Sản Phẩm và Dịch Vụ: Mặc dù chúng tôi đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác và chi tiết nhất về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, nhưng không bảo đảm rằng mọi thông tin sẽ luôn đúng và hoàn chỉnh. Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin mà không cần thông báo trước.
  5. Thay Đổi Điều Khoản: HƯNG THÀNH AUTO có thể thay đổi điều kiện và điều khoản này bất cứ lúc nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi được áp dụng, bạn đồng ý và chấp nhận các điều kiện và điều khoản mới.
  6. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về các điều kiện và điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

Xin cảm ơn bạn đã đọc và hiểu các điều kiện và điều khoản của chúng tôi.