CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi ở HƯNG THÀNH AUTO cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Thu Thập:

  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc thực hiện các giao dịch trên trang web của chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, xử lý đơn hàng và giao hàng cho bạn.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi hoặc sự kiện mà chúng tôi cho là bạn có thể quan tâm.

3. Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.
  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài những trường hợp được mô tả trong chính sách này hoặc được yêu cầu bởi pháp luật.

4. Quyền Lợi của Bạn:

  • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.
  • Bạn cũng có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách theo địa chỉ email được cung cấp trong các email tiếp thị.

5. Thay Đổi Chính Sách:

  • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này định kỳ. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các thay đổi trong chính sách này.

6. Liên Hệ:

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

Chúng tôi cảm ơn sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận và có trách nhiệm.

Thông tin liên hệ

HƯNG THÀNH AUTO Địa chỉ: 415/28 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: hungthanhauto4006@gmail.com

Điện thoại: 028.3935.4006